Trang chủ Học karate Kata Hướng dẫn đi bài quyền Heian Shodan

Hướng dẫn đi bài quyền Heian Shodan

0
3
Hướng dẫn bài quyền Heian Shodan trong karate. Bài kata Heian Shodan hay còn gọi là bài quyền bình an là 1 trong năm bài Heian. Bài Kata này có 21 thế, là kỹ thuật cơ bản karate. Gồm tên gọi và thuật ngữ chuyên môn có trong bài.

->Musubi-Dachi + Rei + Kamae

 1. Lắc đầu quá bên trái, chân trái bước ra tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời gạt tay trái Gedan Barai.
 2. Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đấm thuận Oi zuki.
 3. Chân phải bước lùi ra sau tấn Zenkutsu Dachi, Và đồng thời gạt tay trái Gedan Barai.
 4. Thu chân phải về nữa tấn, và thu tay về hông (Recoger), rồi gõ búa Tettsui.
 5. Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đấm thuận Oi zuki.
 6. Lắc đấu qua bên trái, bước chân trái 90 độ, tấn Zenkutsu Dachi và gạt tay trái Gedan Barai.
 7. Tay trái đỡ Mano abierta, bước chân phải lên đỡ Age uke, tấn Zenkutsu Dachi.
 8. Bước chân trái lên đỡ Age uke, tấn Zenkutsu Dachi.
 9. Bước chân phải lên đỡ Age uke, tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời hét KIAI
 10. Chân trái bước sang bên trái, tấn Zenkutsu Dachi và gạt Gedan Barai.
 11. Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đấm thuận Oi zuki.
 12. Chân phải bước lùi ra sau tấn Zenkutsu Dachi, Và đồng thời gạt tay trái Gedan Barai.
 13. Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Oi Zuki
 14. Lắc đấu qua bên trái, bước chân trái 90 độ, tấn Zenkutsu Dachi và gạt tay trái Gedan Barai.
 15. Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Age uke
 16. Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Age uke
 17. Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Age uke, Đồng thời hét KIAI
 18. Chân trái bước qua bên phải, tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke
 19. Chân phải bước lên 45 độ bên trái, tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke
 20. Chân phải bước lui ra sau, tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke
 21. Chân phải bước lên 45 độ bên trái, tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke.

-> Kamae + Musubi-Dachi + Rei

Video thực hiện bài quyền Heian Shodan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây