Kihon

Kihon là gì? Kihon trong tiếng Nhật Bản có nghĩa là "cơ bản" hoặc "gốc". Ngày nay Kihon được hiểu một cách rộng rãi là kỹ thuật cơ bản trong nhiều môn võ thuật đương đại.

Thi lên đai vàng (Kyu 8) – Võ Đường Uy Sơn

Nội dung Gohon Kumite - Thi lên đai vàng (Kyu 8) - Võ Đường Uy Sơn https://www.youtube.com/watch?v=twhotJUY_d8

Thi lên đai xanh nhạt (Kyu 7) – Võ Đường Uy...

Nội dung Gohon Kumite - Thi lên đai xanh nhạt (Kyu 7) - Võ Đường Uy Sơn https://www.youtube.com/watch?v=KLQuoQfHitM

Thi lên đai xanh lá (Kyu 6) – Võ Đường Uy...

Nội dung Sanbon Kumite - Thi lên đai xanh lá (Kyu 6) - Võ Đường Uy Sơn https://www.youtube.com/watch?v=IcbogFGR638

Thi lên đai xanh đậm (Kyu 5) – Võ Đường Uy...

Nội dung Sanbon Kumite - Thi lên đai xanh đậm (Kyu 5) - Võ Đường Uy Sơn https://www.youtube.com/watch?v=V5tKSYF9w-4

21 đòn KIHON IPPON KUMITE trong Karate

Trọn bộ 21 đòn KIHON IPPON KUMITE trong Karate-Do . Các bạn có thể thực hiện theo 4 SET hình sau: Clip Kỹ thuật cơ...