Kihon

Kihon là gì? Kihon trong tiếng Nhật Bản có nghĩa là "cơ bản" hoặc "gốc". Ngày nay Kihon được hiểu một cách rộng rãi là kỹ thuật cơ bản trong nhiều môn võ thuật đương đại.

21 đòn KIHON IPPON KUMITE trong Karate

Trọn bộ 21 đòn KIHON IPPON KUMITE trong Karate-Do . Các bạn có thể thực hiện theo 4 SET hình sau: Clip Kỹ thuật cơ...