Thể lực

Thể lực là gì? Được dịch từ tiếng Anh-Thể lực là thước đo lực tác dụng của con người lên các vật thể. Tăng cường thể lực là mục tiêu của việc rèn luyện sức mạnh.

Không có bài viết để hiển thị