Hội Đồng Đai Đen

Ngày cấp: 11/11/2023

Sự tôn trọng được coi là một trong những giá trị cốt lõi của Karate. Sự tôn trọng này được diễn tả qua cách nói chuyện, hành động, cách cư xử và tôn trọng người khác. Trong Karate, các võ sinh được dạy cách tôn trọng giáo viên, đồng đội và đối thủ và phải thể hiện sự tôn trọng này tại cả trong và ngoài lớp tập. Sự tôn trọng này cũng mang tính cách mạng khi Karate không khuyến khích sử dụng võ thuật để làm hại hoặc đánh bại người khác. Thay vào đó, Karate hướng tới sự tôn trọng và hòa bình.

Hồ Sỹ Minh

Đai đen đệ Nhị đẳng Karate, chủ nhiệm CLB Karate Trung Văn – Uỷ viên