Cách thắt đai karate – Hướng dẫn nhiều cách thắt đai

Bài học đầu tiên mà võ sinh karate đều phải biết đó là cách mặc võ phục, thắt đai karate. Thông thường các bạn lớn thì có thể học nhanh. Hướng dẫn 1 lần là nhớ ngay. Còn các bạn bé các lớp cấp 1 và nhỏ hơn thì thường phải nhờ bố mẹ hoặc … Đọc tiếp Cách thắt đai karate – Hướng dẫn nhiều cách thắt đai